SULDRUP SØ

Historien

Suldrup Sø blev ca. 1870 tørlagt af Hedeselskabet. Det indvundne land duede ikke til landbrugsformål, idet resultatet var en bundløs sump på 20 tdr. land, som ikke kunne bruges til noget.
I 1970 opstod i byen planer om at genskabe søen. Efter lange forhandlinger blev planerne realiseret i 1975 ved lokal indsats. Lodsejerne gav området gratis til formålet, og kommunen overtog vedligeholdelsen af området.
De første år var der svaner der rugede ved søen, og der var også mange andre fugle, men det er desværre gået meget tilbage, nu er der ingen svaner mere og ikke ret mange ænder.

Søen i dag

Der er anlagt en fin sti hele vejen rundt om søen.  Her kan fiskes gratis efter man har købt sit fisketegn. Største dybde i søerne er 1,8 m og her kan fiskes Karusse, gråskalle, rudskalle. Søen er desværre lettere forurenet og derfor lever der primært skaller i søen.

Der er sat fårehegn omkring en del af søen, så fårene kan holde vegetationen nede. Ved søens Nordlige side ved Dalumvej findes der parkeringsplads og her udgår stien rundt om søen, samt trampestien “Nerupstien”.

Fornyligt er der anlagt en handicap-venlig sti, som nedgang til søen på den sydlige side (Via Mosevej). I forbindelse med stien findes der også et madpakkehus med tilhørende bålsted. Sti, madpakkehus og borde-bænkehuse er et projekt som Lokalrådet for Suldrup og Omegn har været tovholder på – og projektet er støttet af blandt andet Udlodningsmidlerne fra Friluftsrådet, Rebild kommunes Byzoneby-midler, samt lokale fonde og sponsorer. Projektet er blev udført af frivilligt arbejdskraft.