SULDRUP LYSTANLÆG

Suldrups beboere anlagde selv Suldrup Lystanlæg i 1929.

Seniorservice i Suldrup har i samarbejde med murerfirmaet LPS Suldrup flytte Mindestenen i Suldrups Lystanlæg.
Det er sket for at få den gjort mere synlig, når man kører på Anlægsvej forbi Anlægget står den nu uden for ved indgangen. Bogstaverne på stenen er malet op så nu kan rigtig se hvad der står på den.
Mindestene blev sat i 1929 efter at beboere i Suldrup jævnede lergravene med jord og plantede til med træer, det er dem som står den dag i dag. Det var et kæmpe arbejde, der var sat i gang alt blev gjort på håndmaner. Der var ikke Maskiner til det hårde arbejde, men det var noget der virkelig gav sammenhold i byen folk var gode til at møde og deltage i arbejdet.

En af de beboere som var med til at lave Anlægget var Bødkeren Anker Christensen (Savværksejer). Han kom til byen i 1927 og byggede huset på Hjedsbækvej 303. Savværket lå bag ved huset op mod Sand Banerne fortæller Ankers Christensens datter Nana Mølgaard
Hun fortæller videre ,at efter etableringen af Anlægget var der hver søndag eftermiddag stor tilstrømning af byens borgere med kaffekurv m.m. til hyggelig samvær der var masser af børn som deltog.

Suldrup Lystanlæg var virkelig et sted hvor der skete noget. Anlægget dannede i mange år rammen til børnedyrskue og byfester (Jættefesten), der blev på et tidspunkt bygget en Pavilion hvor der var åbne sider – der blev holdt mange Baller. Senere blev Pavillonen gjort mere brugbar. Der blev sat Ydermure op og lavet Toiletter og bygget scene. Suldrup Borger og Erhvervsforening stod i mange år, som ejere af Anlægget og har for nogle år siden overdraget bygningen til Spejderne, som nu bruger huset til deres aktiviteter. Der er mulighed for beboerne at leje huset til mindre fester.

Der er bygget Shelter til overnattende gæster. samt et Muld Toilet der flittigt bliver brugt. Seniorservice ser efter om det er i orden.
Anker var sammen med dem som ses på billedet nogle af de initiativtagere som gennem deres tid var med til at gøre meget frivilligt arbejde i byen. Der var mange flere end som ses på billedet.

På billedet fra venstre ses skomager Siddo Krabsen, Bødkeren Anker Christensen, Møller Thestrup Andersen og Mekaniker Peter Pedersen.
Nana Mølgaard står ved Mindestenen.