JÆTTERNE GENNEM ÅRENE

ÅRETS JÆTTE

Til årets Jætte kan foreslås enhver person, der i årets løb, har gjort sig fordelagtig bemærket, til gavn for Suldrup. Det være sig såvel social som kulturel, herunder også på det sportslige område, eller på anden måde.

Enhver borger kan stille med sit forslag. Dog skal borgeren have tilknytning til Suldrup. For at en indstilling kan komme i betragtning, må forslagsstilleren begrunde sin indstilling.

Årets Jætte udråbes hvert år i forbindelse med den årlige Jættefest. Til at udpege året Jætte indtræder Jættekomiteen, som består af de tidligere Jætter. Årets Jætte skal findes blandt de indkomne forslag fra borgerne, som kan afleveres til Borger- og Erhvervsforeningen eller i Jutlander Bank.