SULDRUP SKOLES VENNER

Stiftet i september 2011

Foreningens formål er at:

  • Støtte op omkring en af byens livsnerver – skolen – fra sidelinjen.
  • Yde støtte efter ansøgning til aktiviteter, der kan forbedre hverdagen for skolen.
  • Samarbejde med skolen, skolebestyrelse og elevråd.

Du kan blive medlem af ”Suldrup Skoles Venner”

Kontingentet er fastsat til:

  • Enkeltmedlem: 50,- DKK
  • Husstandsmedlem: 100,- DKK
  • (Se vedtægterne angående stemmeret)

Hvis du ønsker at tegne medlemskab af ”Suldrup Skoles Venner” skal du kontakte et af de tre medlemmer af bestyrelsen. Herefter vil du mod betaling af kontingent for første års medlemskab blive registreret som medlem og få udleveret et medlemskort. Kontingent for efterfølgende år vil blive opkrævet fra foreningens side.

Du kan blive sponsor for ”Suldrup Skoles Venner”

Foreningen drives for midler fra medlemskontingent og midler skaffet til veje af bestyrelsen. Bidrag fra sponsorer er en af de måder hvorpå bestyrelsen kan skaffe midler. Bidrag fra sponsorer kan være store eller små, og de kan f.eks. bruges til:

  • de samme ting, som medlemskontingent bruges til
  • et lettere traktement ved et arrangement – f.eks. en mad til generalforsamlingen
  • materiale til foreningen

Sponsorer vil blive nævnt på vores hjemmeside og i forbindelse med de arrangementer eller den donation, som deres sponsorat har været med til at finansiere. Sponsorerne vil i udgangspunktet ikke blive nævnt med beløb. Hvis du ønsker at blive sponsor bedes du kontakte bestyrelsen.

Du kan ansøge om støtte fra ”Suldrup Skoles Venner”

Du kan ansøge om støtte fra Suldrup Skoles Venner til aktiviteter, der kan forbedre hverdagen for skolen. Hvis du mener, at du kunne være berettiget til at modtage støtte, bedes du sende en ansøgning eller henvende dig personligt til et af de tre medlemmer af bestyrelsen. Din ansøgning vil herefter blive behandlet af den samlede bestyrelsen, og du vil få besked snarest derefter.

Sponsorer, vedtægter og andre informationer:.

Referat af generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 2020 og 2021

 

Kontaktdetaljer

 

Erling Trads
Formand
Mail: erlingtrads@live.dk
Mobil: 23 31 78 22

Claus Nielsen
Kasserer
Telefon: 98 37 85 85

Gitte Fly Bay
Sekretær
Mail: gitte@flybay.dk
Mobil: 20 76 36 02