BØRNEHAVEN TUMLEHØJ

Når du træder ind i Tumlehøj, fornemmer du det med det samme. Der er lys og glæde i øjnene på børnene, som der er kommet flere og flere af de seneste år. Søgningen til både vuggestue og børnehave har de seneste år været rekordhøj.

Tumlehøj har rigtig mange børn, og gør alt hvad de kan for altid at kunne sige ja til nye børn.

Blandt de mange hyggelige aktiviteter på Tumlehøj i årets løb skal blandt andet nævnes den årlige Tumlefestival, hvor også private dagplejere og deres børn kigger forbi. En dag med massevis af aktiviteter og underholdning. Der er hele tiden spændende aktiviteter, der skaber tryghed, trivsel, udvikling og leg/læring for områdets 0-6-årige børn og deres familier. Natur, udeliv, Suldrups legepladser, Møllers Mose, søen og alle de steder, børnene selv kan gå til eller køres til i dagplejerens ladcykler, bliver prioriteret og flittigt brugt af både dagpleje og institution.

Generelt om Tumlehøj

Tumlehøj er bygget i 2002 som børnehave til 84 børn. I 2018 blev der tilkoblet en vuggestue (0-3 årige) med nye lokaler i stedet for de midlertidige som de startede op i. Derudover er der i dagtilbud distrikt Suldrup også otte kommunale dagplejere og seks private dagplejere.

I Tumlehøj har forældregruppen tilvalgt den fælleskommunale madordning med frokost både i vuggestuen og i børnehaven.

Vi har en køkkenassistent, der hver dag kommer og laver mad til børnene. Det er varierende fra dag til dag, om det er rugbrød med pålæg eller varmt mad.

Da vi er meget ude i Tumlehøj, laver de store grupper tit suppe på bål.

Prisen for frokostordningen er 495kr. pr måned, og der ydes søskenderabat på samme måde som med betaling for pladsen i børnehaven og vuggestuen.

Vi er en del af lokalsamfundet, hvilket betyder vi holder fælles arrangementer med borger-og erhvervsforeningen, skolen, hallen, IK-Frem, FDF’erne til fastelavn. Vi arbejder tæt sammen med skolen omkring gode overgange fra børnehave til skole og andre relevante emner.

Vi har mange faste aktiviteter hen over året. Jeg kan nævne æblemosteri, bedsteforældredage hvor der laves julegaver og hygges med de boller som børnene har bagt. Vi har sommerfest for alle børn, forældre, søskende og personale. Der er en årlig Tumlefestival hvor alle kommunale dagplejere og de private børnepassere er inviteret. Ligeledes er Mini-SFO altid med også til at optræde.

Vi har 6 læreplanstemaer, der også er inddraget i vores planlægning af læringsmiljøerne.

Har du lyst til at vide mere om Tumlehøj, så er du altid velkommen til at kontakte os og aftale et besøg og en rundvisning.

Mere information kan findes på Tumlehøjs hjemmeside.

Kontaktdetaljer

Børnehaven Tumlehøj

Tlf.:     99 88 81 10

Mobil: 21 35 58 40  

 Dagtilbudsleder:

Tlf.:    99 88 81 03

E-mail: ilekm@rebild.dk

Hjedsbækvej 287, Suldrup