Referat

Suldrup Senior Service

Kaffemøde: 7 august 2017

12 mødt

Siden Sidst: Der har været flere arbejdsdage og klargøring til JÆTTEFEST: flagalle gennem Suldrup, hullerne renset og mærket op.

Jættestuen har fået fjernet brændenælder der groede der, blade fjernet så Jættestuen var klar til koncert.

Muren ved hjørnet har Poul Erik lavet flot, der er plantet andre blomster ved hjørnet.

Nerup Kirkesti: der er fjernet grene der gik ud over stien og græssen sørger Klaus for bliver slået. Næste arbejdsdag skal der slåes og klippes ved søen.

Bordet rundt:

Arne: vi skal have kikket på Flag alléen ved Jutlander Bank, flagene bliver kørt ned. Det bliver rettet hurtigt.

Knud: Sansehaven på Himmerlands have er blevet godt modtaget. Haven skal laves færdig, Knud, Hans og Dan laver en plan.

Stig: Ros til SSS fra Jætteudvalget for klargøring af Jættestuen til koncert og for hjælpen med flagalleen.

Dan: har en model af en cykel, der kan males på cykelstien gennem byen. Dan er klar til at hjælpe med, at gøre sansehaven færdig. Han har lavet planen af sansehaven.

Niels: STOR ROS til Alex for det stykke i Folkebladet, der opfordre til at vi alle hjælper med, at holde Suldrup pæn.  

Næste arbejdsdag 23 august kl. 9,00 Mødested røde kors.

Næste kaffemøde 4 september kl. 9,00 Hallens cafeteria v. Stig (Bemærk det er KL. 9,00)

Således forstået

Referent

Gert Jensen