Referat

Suldrup Senior Service

12 Juni 2017

Mødet blev holdt vikingevej 17

14 mødt

Siden sidst: Sansehaven på Himmerlandshave kører fint, det grove arbejde er færdig næste uge, så er der plantningen tilbage. Husk 50 års jubilæum 29 juni kl. 14-16 ( husk capen med logo )

Arne Asp klarer hjørnet, mens der arbejdes på sansehaven.

Sporenes dag 11 juni trak ikke mange mennesker, Nerup Kirkesti var ellers flot slået til dagen. Tak for det Klaus Hansen.

Bordet rundt:

Erling: vores mand i bestyrelsen: byporte står for at blive renoveret, sti til Suldrup sø og spisehus er planlagt

Ansøgning er afsendt. Skilt v Springvandet er på tegnebrættet.

Hvor længe skal vores referater være på hjemmesiden. 1 År blev vedtaget.

Klaus: der er grene på Nerup Kirkesti, der skal klippes væk, så græsset kan slåes bedre.

Knud: Der er en sten ved parkeringspladsen v. OK der ligger et dumt sted, stenen kan ikke ses fra bil, så den køres på. Knud takker for godt samarbejde med sansehaven.

Jane: bænkene ved hjørnet trænger til olie, muren ved parkeringspladsen er ved at smuldre væk.

Næste kaffemøde Mandag 7 august kl. 10,00 Hallens Cafereria V. Stig

Således forstået

Referent

Gert Jensen