Referat

Suldrup Senior Service

10 Maj 2017

Siden sidst: Borger og Erhvervsforeningen vil gerne have en fra SSS som et talerør til og fra foreningen.

Erling Trads har meldt sig som forbindelsen tak for det.

Anlægget i Suldrup er gjort ren, 6 læs på traktor og vogn er kørt væk. Hullerne til flag alléen gennem Suldrup er renset op og mærket op, klar til konfirmationen 7 maj.

Bordet rundt:

Arne: der er stor fordampning ved stjernen (springvandet ved hjørnet ) Det bliver undersøgt. Der er nogle unge mennesker, der laver lidt rod ved hjørnet. Hvis de unge mennesker opdages, bliver der taget en lille snak med dem.

Hans: Lokalråd/udvalget er tæt på med en bedre sti ned til Suldrup sø. Der er planer om at lave et madpakkehus og bænke.

Dan: har en skabelon til opmærkning af cykelsti gennem Suldrup.

Povl: skiltningen ved hjørnet er ikke rigtig, Sønderup skilt viser til Aarestrup.

Poul-Erik: muren ved hjørnet bliver repareret.

Erling: Der er ved at blive laver et skilt, der fortæller om stjernen ( springvandet) det bliver sat op når det er færdig.

Knud og Hans står for Sansehaven og vi andre fra SSS bakker op og arbejder hårdt, så sansehaven hurtigt kan blive færdig.

START af Sansehave 23 maj kl. 10,00 mød op dem der kan.

Der vil blive lavet en arbejdsplan for Sansehaven.

Næste Kaffemøde hos Stig 12 juni kl. 10,00

Således forstået

Referent

Gert Jensen