Referat

Suldrup Senior Service

Kaffemøde: 10 april 2017

14 mødt

Siden sidst: Borger og Erhvervsforeningen vil gerne have en person fra SSS i bestyrelsen til fælles orientering.

Græsslåning ved Suldrup Sø: vi håber græsset bliver mere grønt og lækkert, så fårene spiser det.

Arbejdsdagen 5 april: oprydning hjørnet. Ianlægget blev der fjernet grene, græsset blev revet over, stor tak til Anders Jakobsen for lån af traktor og vogn. 3 læs blev det til og vi er kun halv færdig. ( oprydningen er blevet godt modtaget, nu kan vi kører her med rollator) lyder det.

Bordet rundt:

Knud: orientering om sansehaven på Himmerlandshave, møde i dag for pårørende og beboere om start af sansehaven.

Grethe: glad for arbejdet i anlægget og det må gerne laves færdig næste arbejdsdag. Bænkene omkring søen trænger til maling !

Dorthe: der kom en bænk frem i anlægget under oprydningen som også trænger til maling.

Næste arbejdsdag 19 april kl. 9,00 Mødested Røde Kors

Næste kaffemøde 10 maj kl. 10,00 Hallens cafeteria v. Stig

Således forstået

Referent

Gert Jensen