Hvad er et lokalråd:
Lokalrådene fungerer som lokale, samlende råd, som kan koordinere og erfaringsudveksle, så man som by, forening og enkeltperson kan få en ny og bedre platform for borgerdrevne aktiviteter, samt at skabe en organisering, der er bredt anerkendt og derfor kan facilitere arbejdet for området og skabe en profil, som potentielle tilflyttere kan identificere sig med. Her er et samspil med aktive ildsjæle og foreninger vigtigt, så de griber de tiltag, man i fællesskab bliver enige om.
Lokarådet giver også en let formaliseret kontakt til kommunen og politikkere og vil være uafhængig af partipolitiske hensyn.

 

Lokalrådet er konstitueret således:

Rasmus Krogh Madsen - Suldrup Borger- og Erhvervsforening (Formand)

Kim Mathiesen (Næstformand)

Mette Andersen (Sekretær)

Jens Bak Sørensen - (Kasserer)

Henrik Pedersen (Marketing)

Leif Aamann

Jette Pedersen

Allan Thomsen

Henrik Brandt

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt alle i lokalrådet - klik her

Facebook - klik her

 

 

 

Referat fra Borgermøde Suldrup Kro 16/2-2017 kl. 19

 

      Valg af dirigent – Karsten Nielsen (sumas) valgt

      Beretningen:

 • Søprojektet har fyldt meget og pt. pågår arbejdet med at bruge de ca. 250 tkr. som er indsamlet. Der er afholdt motionsløb til at rejse midler og der skal lyde en stor tak til Brian Villadsen
 • AAU har lavet rapport om søens tilstand, og det ser ikke for godt ud. Der har været afholdt møde med John Mønsted om forbedring af stier, og det er godkendt
 • 8/11 blev der afholdt borgermøde, med pænt fremmøde.
 • Der har desuden været afholdt møde med Rasmus Nilsen fra kommunen omkring fartdæmpning, det bliver ændret til hælder i stedet for bump.
 • Der er i løbet af året bevilget midler til:
 • Spejderne til nye borde 9.000 kr.
 • Lydanlæg til SBEF 2.000 kr.
 • Byforskønnelse ved søskrænten 14.000 kr.
 • Søgruppen til etape 1 – 15.000 kr.

      Regnskab

 • Resultat på 23.045 kr. og en egenkapital på 47.425. Søkontoen står med 150.034 kr.
 • Regnskab godkendt og revision uden anmærkninger

      Forslag til planer for 2017

 • Søprojektet fortsætter
 • Hundeskoven arbejdes der på
 • Trafiksikkerhed – både cykelstier og fartdæmpning
 • Byforskønnelse ved grunde
 • Parkering i hovedgaden
  • Der males nye cykler evt. af seniorservice

      Valg

 • Valgt: Mette Møller Andersen
 • Valgt: Jens Bak Sørensen
 • Valgt: Allan Thomsen
 • Genvalgt: Rasmus Krog Madsen
 • Genvalgt: Henrik Pedersen
 • Supleanter: Karsten Nielsen og Dan Mølgaard.
 • Genvalg til revisor Arne Bjørn og Elin Sønderup

      Indkomne forslag. – ingen

 1. Evt.:
 • God snak om grundsalg og mulighederne for dette
 • infoskærme og muligheden for annoncering

For referat Rasmus Krog Madsen

Kommer senere