LOKALRÅDET FOR SULDRUP OG OMEGN

 

Lokalrådene fungere som lokale, samlende råd, som kan koordinere og erfaringsudveksle, så man som by, forening og enkeltperson kan få en ny og bedre platfom for borgerdrevne aktiviteter, samt at skabe en organisering, der er bredt anerkendt og derfor kan facilitere arbejdet for området og skabe en profil, som potentielle tilflyttere kan identificere sig med. Her er et samspil med aktive ildsjæle og foreninger vigtigt så de griber de tiltag, man i fælleskab bliver enige om.

Lokalrådet giver også en let formaliseret kontakt til kommunen og politikkere og vil være uafhængig af partipolitiske hensyn.

 

BESTYRELSEN

 

Mikael Skovhus
Formand

Jens Bak
Kasserere

Henriette Lyngberg Frølund
Sekretær

Kim Mathiesen
Næstformand

Per Broe Andersen
Repræsentant for Suldrup Senior Service

Leif Aamann

Dan Mølgaard

Allan Thomsen

Trine Dalsgaard

Gitte Bak

KONTAKT

Lokalrådet kan kontaktes på mail til lokalraad@suldrupby.dk eller ved at udfyldes nedenstående formular.